WEBBOLO TEAMET


Hej! Det är vi som är Webbolo teamet!

Pär Harrysson
0725-75 60 09
Fredrik Rudgard
0725 75 60 20
Niklas Johansson
073-029 10 71
Mats Karlsson
0725 75 60 08
Denis Maliqaj
0730-78 30 81
Jeremy Rosander
0722 00 43 22

Joseph Salamon
072-575 60 10

WEBBOLO • TEL. 035-10 72 45 • MAIL. [email protected]


Hemsida av Webbolo